page contents
top of page

Våre tjenester

 • Vi blander inn engasjerende løsninger med digitalt innhold.


  22 t 15 min

  1372 NOK pr. time
 • Opplev en verden der læring blir en gøy opplevelse.


  60 t

  1372 NOK pr. time
 • Vi skaper en historie slik at budskapet blir enklere tatt imot.


  5 t

  1372 NOK pr. time
Pris, E-læring

Tidligere prosjekter

Reklamevideo i Norge

MEDIA KREATØR 

Media kreatør på Senter for Fangutvikling og Forskning (SFF) på Aker Sykehus. Her utviklet vi prosjekter som fokuserte på å heve kompetanse utbytte mellom helsepersonell, ved å publisere læringsvideoer på nettet. Innholdet som ble produsert var informasjonsvideoer med en narrativ struktur innenfor film og videoproduksjon. 

fotograf norway

INTRODUKSJON/FORKLARI-NG AV NY TEKNOLOGI

Marcus TK Film laget en film for Senteret for fagutvikling og forskning (SFF) på Aker Sykehus, som tok for seg et scenario der vår pasient Hilde (pasient med demens), skulle gå til butikken for å handle. Hun fikk på seg et GPS-system som trådte i verk da hun glemte hvordan hun skulle komme seg hjem. Vi så tydelig hvordan teknologien fikk reddet Hilde, ved at vi så hvor hun var på kartet. Slik at en helsepersonell kom og hentet henne.

photographer advertising agency

OPPLÆRINGSVIDEO FOR NYANSATTE

Som nyansatt er hovedmålet å bli kjent med rutiner, forstå seg på systemer, lære av feil, dele erfaringer og ikke minst bli kjent med kollegaer. Det kan oppstå flere hindringer som fører til at tiden en bruker på opplæringen blir lengre, som til slutt blir kostbar og misnøye på jobb skapes.

Reklamevideo i Norge

VIDEO AV FOREDRAGSHOLDERE

Når foredragsholdere eller kursdeltakere ikke har muligheten til å stille opp på et kurs, er det nødvendig å finne en effektiv og alternativ løsning. Det koster mye å få en ekstern foredragsholder til seminar. Derfor er det viktig å finne alternative metoder på hvordan en kan løse problemet.

 

Et videoforedrag kan ses når det passer for ansatte og tjenesten. Kan evt. legge på vent til ny ansatte som en del av opplæringen.

reklamefilm i oslo

VIDEO MED OPPGAVE SOM FORBEREDELSE TIL ET DISKUSJONSMØTE

Ved å bruke en interaktiv løsning i videoen, blir det introdusert en problemstilling med flere valg for hvordan oppgaven kan løses. Resultatet vil dermed være forskjellig ettersom deltakeren tar forskjellige valg underveis. Valget den enkelte tar vil få konsekvenser, derfor er det viktig å være bevisst på sine valg. Handlingsforløpet man ender opp med (på grunnlag av de valgene man har tatt) diskuteres i et felles møte.

Når foredragsholdere/kursdeltakere ikke har muligheten til å stille opp på et kurs, er det nødvendig å finne en effektiv og alternativ løsning. Et videoforedrag kan ses når det passer for ansatte. Det kan også ligge på vent til ny ansatte som en del av opplæringen.

bottom of page