page contents
top of page

Promo-Video


Pakken inkl. Èn dag forberedelse, èn dag opptak og to dager redigering

  • 10 timer
  • 1372 NOK pr. time
  • Dronningens Gate

Tjenestebeskrivelse

Våre talentfulle og kreative produksjonsteam i huset kan levere hele innholdspekteret for ditt merke. Fra "High End" TV-reklamer, til korte og punchy forklarende animasjoner, er teamet vårt en kreativ og kompetent produksjons partner. Ryggrad av vellykket video er strategi. Derfor hopper vi ikke over forsknings- eller planleggingsstadiene. Vi tar deg tid til å finne ut nøyaktig hva du vil oppnå og hvordan vi kan få deg der. Med denne pakken får du; En innholdsprodusent. En hel dag forberedelse. 5t - til opptak. To hele dager til redigering. (Inkl. to revisjoner) Ekstra utgifter; For flere innholdsprodusenter på opptaksdagen, vil det koste 4500 NOK + mva. pr. pers. Overtid går over til timebetaling på 1372 NOK + mva. pr. booket innholdsprodusent.


Kontaktinformasjon

  • Marcus TK Film, Dronningens Gate, Oslo, Norway

    45215404

    marcust.karkash@hotmail.com


bottom of page