page contents

Promo-Video

Pakken inkl. Èn dag forberedelse, èn dag opptak og to dager redigering

  • 5 timer
  • Starter fra 7700 NOK

Tjenestebeskrivelse

Våre talentfulle og kreative produksjonsteam i huset kan levere hele innholdspekteret for ditt merke. Fra "High End" TV-reklamer, til korte og punchy forklarende animasjoner, er teamet vårt en kreativ og kompetent produksjons partner. Ryggrad av vellykket video er strategi. Derfor hopper vi ikke over forsknings- eller planleggingsstadiene. Vi tar deg tid til å finne ut nøyaktig hva du vil oppnå og hvordan vi kan få deg der. Med denne pakken får du; En innholdsprodusent. En hel dag forberedelse. 5t - til opptak. To hele dager til redigering. (Inkl. to revisjoner) Ekstra utgifter; For flere innholdsprodusenter på opptaksdagen, vil det koste 4500 NOK + mva. pr. pers. Overtid går over til timebetaling på 500 NOK + mva. pr. booket innholdsprodusent.

Kontaktinformasjon

45215404

marcust.karkash@hotmail.com

Marcus TK Film, Dronningens Gate, Oslo, Norway

Webpage proudly created by Marcus Tveit Karkash (Marcus TK Film) www.marcustk.com

917903506 MVA - Alle priser på nettsiden er eks. MVA