page contents
 

Profilering av bedrift/enkeltperson

Her får du en video som viser en person/personalets visjon og mål.

  • 4 timer
  • Starter fra 5500 NOK
  • Hos kunden

Tjenestebeskrivelse

Her kan vi personliggjøring en bedrift eller enk. foretak, ved å vise det menneskelige aspektet som bygger kjerneverdien. Med denne pakken får du; En innholdsprodusent. En hel dag forberedelse. 5t - til opptak. To hele dager til redigering. (Inkl. to revisjoner) Ekstra utgifter; For flere innholdsprodusenter på opptaksdagen, vil det koste 3500 NOK + mva. pr. pers. Overtid går over til timebetaling på 1335 NOK + mva. pr. booket innholdsprodusent.

Kontaktinformasjon

45215404

marcust.karkash@hotmail.com

Marcus TK Film, Dronningens Gate, Oslo, Norway