page contents
top of page

Opptak av konferanse og event


Vi gjør filmopptak med opp til 3 vinkler.

  • 5 timer
  • 1372 NOK pr. time
  • Hos kunden

Tjenestebeskrivelse

Ved å bestille denne pakken, får du maksimal dekking av et Event/Konferanse. Vi kjører videoopptak med opp til 3-kameraer (når ekstra innholdsprodusent bestilles), og produserer stillbilder som kan markedsføres som SOME-Innhold (hvis ønskelig). Med denne pakken får du; En innholdsprodusent. En hel dag forberedelse. 5t - til opptak. To hele dager til redigering. (Inkl. to revisjoner) Ekstra utgifter; For flere innholdsprodusenter på opptaksdagen, vil det koste 4500 NOK + mva. pr. pers. Overtid går over til timebetaling på 1200 NOK + mva. pr. innholdsprodusent.


Kontaktinformasjon

45215404

marcust.karkash@hotmail.com

Marcus TK Film, Dronningens Gate, Oslo, Norway


bottom of page