page contents
top of page

Narrativ video med mersmak til fakta


Vi skaper en historie slik at budskapet blir enklere tatt imot.

  • 5 timer
  • 1372 NOK pr. time
  • Hos kunden

Tjenestebeskrivelse

Vi i Marcus TK Film har hele livet jaktet etter gode historier. Nå er vi klare til å få frem budskapet ditt i en video basert på slike historier. Vi mener dette gir det beste utfallet fordi mennesker er tross alt styrt av følelser basert på fakta, og motsatt. Med denne pakken får du; En innholdsprodusent. En hel dag forberedelse. 5t - til opptak. To hele dager til redigering. (Inkl. to revisjoner) Ekstra utgifter; For flere innholdsprodusenter på opptaksdagen, vil det koste 4500 NOK + mva. pr. pers. Overtid går over til timebetaling på 1335 NOK + mva. pr. booket innholdsprodusent.


Kontaktinformasjon

45215404

marcust.karkash@hotmail.com

Marcus TK Film, Dronningens Gate, Oslo, Norway


bottom of page