page contents
top of page

Interaktiv læring video


Vi blander inn engasjerende løsninger med digitalt innhold.

  • 22 timer 15 minutter
  • 1372 NOK pr. time
  • Hos kunden

Tjenestebeskrivelse

Ved å bruke en interaktiv løsning i videoen, blir det introdusert en problemstilling med flere valg for hvordan oppgaven kan løses. Resultatet vil dermed være forskjellig ettersom deltakeren tar forskjellige valg underveis. Valget den enkelte tar vil få konsekvenser, derfor er det viktig å være bevisst på sine valg. Handlingsforløpet man ender opp med (på grunnlag av de valgene man har tatt) diskuteres i et felles møte. Med denne pakken får du; En innholdsprodusent. En hel dag forberedelse. 7.5t - til opptak. To hele dager til redigering. (Inkl. to revisjoner) Ekstra utgifter; For flere innholdsprodusenter på opptaksdagen, vil det koste 4500 NOK + mva. pr. pers. Overtid går over til timebetaling på 1335 NOK + mva. pr. booket innholdsprodusent.


Kontaktinformasjon

45215404

marcust.karkash@hotmail.com

Marcus TK Film, Dronningens Gate, Oslo, Norway


bottom of page