page contents
top of page

Ny stilling som deltidsansatt hos Forte Digital.

Marcus har fått en spennende mulighet til å starte sin reise som innholdsprodusent hos Forte Digital, et konsulentselskap som fokuserer på teknologi, design og strategi. Som den eneste innholdsprodusenten med fokus på visuelt innhold, er det klart at Marcus vil spille en viktig rolle i å styrke selskapets omdømme og øke salget gjennom produksjon av innholdsrike kundecaser.


Forte Digital er et konsulentselskap som jobber på tvers av teknologi, design og strategi.


Det å balansere mellom å produsere et produkt av høy kvalitet og noe som er godt nok kan være en utfordring, spesielt når det kommer til visuelt innhold som involverer kameraarbeid, lyd og lyssetting. Men med totalansvar for opptaket har Marcus full kontroll over det visuelle inntrykket som blir skapt. Dette betyr at han kan sikre at det visuelle innholdet er av høy kvalitet og bidrar til å styrke selskapets omdømme.
Marcus starter reisen sin i konsulentselskapet ved å produsere sin første kunde video for NAF om en ny omnikanalstrategi.


Han er den eneste innholdsprodusenten som driver med visuelt innhold i form av bilder/videoer i Forte Digital. Det vi si at Marcus må balansere med et produkt som er av høy kvalitet og noe som er godt nok. Det kan være krevende å sjonglere med 3 kamerar, lysetting og god lyd. Men ved å få totalansvar for opptaket har en også full kontroll over det visuele intrykket.


Hviste du at det som beskrives som god lyd å film verdenen er lyd en ikke legger merke til?


Videoen av NAF sitt kundecase blir beskrevet som: Med en halv million medlemmer er NAF (Norges Automobil-forbund) Nordens største interesseorganisasjon. NAFs nye digitale tjenesteplattform legger til rette for at organisasjonen nå kan jobbe strategisk med en ny omnikanalstrategi.


Jeg gjorde mitt beste for å forklare en kompleks problemstilling enklere ved å skape et visuet innhold som samtidig var menneskefokusert.


Marcus' første sitt kundecase for NAF, beskriver deres nye omnikanalstrategi. Med en halv million medlemmer er NAF Nordens største interesseorganisasjon, og deres nye digitale tjenesteplattform vil hjelpe organisasjonen med å jobbe strategisk med sin nye omnikanalstrategi. Marcus' fokus på å skape visuelt innhold som er både menneskefokusert og enkelt å forstå, vil sannsynligvis være til stor hjelp for NAF og Forte Digital i å kommunisere budskapet til en bredere målgruppe.


Alt i alt er det klart at Marcus vil spille en viktig rolle i Forte Digital som innholdsprodusent på deltid, og han har allerede produsert en imponerende kundecase for NAF. Med hans fokus på å skape visuelt innhold som er både menneskefokusert og av høy kvalitet, ser det ut til at han vil være en viktig bidragsyter til selskapets suksess i fremtiden.


Ferdig produserte videoer;
2 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page