page contents
 

Kingdom Of Escape Rooms

September 2020 startet jeg som innholdsprodusent for Eugen Pylypenko. Han er daglileder av Kingdom of Escape Rooms. Med hans tillatelse har jeg fått lov til å komme med kreative løsninger, som engasjerer målgruppen.

Jeg har både produsert video, bilder og studert tallene for å kunne treffe riktig.


Her er et innlegg jeg produserte for Kingdom of Escape Rooms som har høyest prosentandel engasjement.

Som du ser under, så er vi oppe i 506% engasjement rate.

Tall er alltid viktige, her er stigningen av total engasjement til Instagram kontoen siden jeg startet i September 2020.